Xem ngày tốt cưới hỏi

Xem ngày tốt cưới hỏi
Ngày xem 24-04-2021 dương lịch (13-3-2021 âm lịch). Tức là ngày Nhâm Dần, Tháng Nhâm Thìn, Năm Tân Sửu.

Cô dâu tuổi Tân Tỵ, sinh ngày 24-04-2001

(2-4-2001 âm lịch).

Chú rể tuổi Nhâm Ngọ, sinh ngày 24-04-2002

(12-3-2002 âm lịch).

Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường 

xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài

. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh … tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng…

1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Tư Mệnh). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Niên sát. Không tốt.
Tháng này Cô dâu phạm “Hư” (tháng Cô Hư Sát). Không tốt.
Đánh giá: 0/35 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Nhâm Dần theo quan niệm dân gian là ngày: Đại minh nhật! Rất tốt!
Đánh giá: 15/15 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem tuổi Cô dâu và ngày tháng xung khắc

Cô dâu tuổi Tân Tỵ mệnh Bạch lạp kim, ngày xem là Nhâm Dần mệnh Kim Bạch kim, tháng xem là Nhâm Thìn.
– Ngày này không xung khắc với can chi của Cô dâu. Tốt.
– Tuổi Cô dâu và ngày có mối quan hệ bình hòa! Tạm được
– Tuổi Cô dâu và tháng có mối quan hệ sinh xuất. Xấu

* Xem tuổi Chú rể và ngày tháng xung khắc

Chú rể tuổi Nhâm Ngọ mệnh Dương liễu mộc, ngày xem là Nhâm Dần mệnh Kim Bạch kim, tháng xem là Nhâm Thìn.
– Ngày này không xung khắc với can chi của Chú rể. Tốt.
– Tuổi Chú rể và ngày có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!
– Tuổi Chú rể và tháng có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!

Đánh giá: 4/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao – Vị! Rất tốt cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 10/10 điểm.
5. Trực
Trực – Khai! Rất tốt cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 10/10 điểm.
6. Sao tốt – xấu
* Sao tốt: Thiên đức (1), Nguyệt Đức(2), Sinh khí (trực khai), Thiên Quan trùng với Tư mệnh Hoàng Đạo, Tục Thế, Dịch Mã, Phúc hậu, Hoàng Ân

* Sao xấu: Thiên tặc, Hoả tai
Đánh giá: 9/10 điểm.
7. Ngày Bất Tương
Ngày 24-04-2021 (dương lịch) theo quan niệm dân gian không phải là: Ngày Bất Tương!
Đánh giá: +0/25 điểm.
8. Tháng Đại Lợi, Tiểu Lợi
Cô dâu tuổi Tân Tỵ ngày xem 24-04-2021 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là Tháng Đại Lợi! Rất tốt!
Đánh giá: +15/15 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 48/100! Tuy nhiên ngày xem là Tháng Đại Lợi nên được “cộng thêm” 15 điểm.
Vì vậy tổng điểm của ngày xem là: 63/100!
Ngày này không được tốt để chọn làm ngày cưới xin! Mời bạn xem ngày khác!

Xem năm kỵ 2021 làm lễ cưới của Cô dâu và Chú rể

– Cô dâu phạm tuổi Kim Lâu, Rất xấu.
– Cô dâu không phạm năm kỵ, Rất tốt.
– Chú rể không phạm tuổi Tam Tai, Rất tốt.
– Chú rể phạm năm kỵ, Rất xấu.

* Thống kê những

ngày cưới đẹp trong năm 2021 cho cô dâu tuổi Tân Tỵ và chú rể tuổi Nhâm Ngọ

(Các ngày liệt kê phía dưới là ngày dương lịch)
Tháng 1: ngày, 02, 18, 19, 30, 31
Tháng 2: ngày, 07, 08, 11, 24
Tháng 3: ngày, 18, 24
Tháng 4: ngày, 05, 08, 09
Tháng 5: ngày, 17, 22
Tháng 6: ngày, 03, 09, 16, 19, 30
Tháng 7: ngày, 23, 24
Tháng 8: ngày, 02
Tháng 9: ngày, 08, 20
Tháng 10: ngày, 06, 14
Tháng 11: ngày, 19, 26, 27, 30
Tháng 12: ngày, 04, 28, 29
Các ngày: màu đỏ là rất tốt; màu xanh là tốt; màu đen là tạm được

XEM NGÀY CƯỚI NĂM 2021

– Xem ngày cưới tháng 1 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 2 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 3 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 4 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 5 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 6 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 7 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 8 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 9 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 10 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 11 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 12 năm 2021 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002
– Xem ngày cưới tháng 1 năm 2022 cô dâu tuổi Tân Tỵ 2001 chú rể tuổi Nhâm Ngọ 2002

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *