« Return to Previous Page

Nữ Bê tráp truyền thống

Nữ Bê tráp truyền thống
  • Dịch vụ cho thuê đội bê tráp ăn hỏi truyền thống chính là dịch vụ cho thuê đội hình bê tráp ăn hỏi với trang phục truyền thống như nữ áo dài, nam áo the – khăn sếp nhằm mang đến nghi lễ ăn hỏi mang đậm nghi lễ truyền thống. Tại Hà Nội, xu thế tổ chức đám cưới mang đậm nét truyền thống vẫn được nhiều gia đình lựa chọn, chính vì thế mà đội bê tráp ăn hỏi truyền thống cũng trở thành dịch vụ .

    dfn1422066550

    10458429_1488871227996964_6794142432164677832_n


    doihinhbetraplacacbannamthanhnutu

    e4878c1f96a7377f8e44472bc817988c