Category Archives: 3 Lễ ăn hỏi

3 Lễ Ăn Hỏi Là Gì? Có Nên Tổ Chức Lễ Ăn Hỏi 3 Tráp?

Có rất nhiều hình thức tổ chức lễ ăn hỏi hiện nay. Các mâm tráp được chuẩn bị vô cùng tinh thế và khéo léo. Tuỳ theo phong tục của mỗi vùng miền, điều kiện của mỗi gia đình mà sẽ lựa chọn hình thức tổ chức lễ ăn hỏi khác nhau. Mọi người có […]